Hedy Christians

 Uw begeleidingskundige

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie kent een brede basis. Na de bachelor opleiding kan je veel specialisaties kiezen. Ik koos in 2006 voor de master psychosomatische fysiotherapie. Al vroeg was mijn interesse gewekt door het idee, dat de mens niet 'slechts' een lichaam is, maar dat er met dat hoofd erbij, een interessante samenhang ontstaat. Medisch gezien ontrafelt zich dat in: lichamelijke klachten, gedachten, emoties, gedrag en een sociale context (met wie je woont, voor wie zorgt, vrienden, werk enz.).

Het vertrekpunt

Het vertrekpunt zijn lichamelijke klachten zoals: (extreme-) vermoeidheid, langdurige pijnklachten, onrustig en gespannen voelen, ademhalingsproblemen zoals benauwdheid, niet voldoende diep kunnen doorademen, veel zuchten en/of paniekklachten.

Mentale klachten kunnen zijn: piekeren, concentratieproblemen, hoofdpijn, duizelig, 'sterretjes zien', mentaal moe zijn, slecht focussen en geheugenstoornissen. 

We starten met een intake, die duurt een uur. Daarin verhelderen we je klachten, medische historie, hoe je omgaat met je klachten en je sociale omgeving. Daaruit volgt een hulpvraag die leidend is in de behandeling evenals de doelen die we opstellen.

Onderweg

Mijn behandelingen zijn gericht op: voorlichting, educatie (wat is pijn of stress), oefentherapie, bewustwording, stressmanagement en gedragsverandering. Er is aandacht en tijd voor jouw verhaal.

Onderweg evalueren regelmatig of we nog op de juiste koers zitten. Misschien komen we er dan achter dat we onze doelen  moeten bijstellen bijvoorbeeld.

Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed uit je aanvullende zorgverzekering. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Je kan mijn nota naar je zorgverzekeraar opsturen dan krijg je een (deel-) vergoeding. Zie daarvoor je zorgpolis.

Eindbestemming

De eindbestemming is een antwoord op je hulpvraag en het behalen van de gestelde doelen. Het kan ook zijn dat je doorverwezen wordt naar een andere hulpverlener met een andere expertise.


'Om ergens te komen, moet je eerst besluiten niet te blijven waar je nu bent' 

 
E-mailen
Bellen