Hedy Christians

 Uw begeleidingskundige

Intervisiecoaching

Het vertrekpunt

Intervisiecoaching betreft groepen collega's van 6-8 personen. Het gaat over werkzaamheden en daar aan gerelateerde problemen. Omdat ik zelf fysiotherapeut ben schets ik hieronder wat mijn ervaring is binnen deze beroepsgroep. In wezen verschilt de werkwijze en het doel van intervisiecoaching niet tussen beroepsgroepen. Professionele standaarden verschillen inhoudelijk uiteraard wel van elkaar. 

Onderweg

Binnen de fysiotherapie en het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) ligt de nadruk op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen (proces), de resultaten daarvan (uitkomsten) die op methodische wijze worden geëvalueerd door een groep collega's (peer groep).  Het systeem is gericht op interne kwaliteitsbevordering op basis van feedback die gebaseerd is op professionele standaarden. Feedback geven en ontvangen is bedoeld om elkaar te helpen en sturing te geven aan zinvolle verbeterprocessen. 

Eindbestemming

Het draait om samen leren door een actieve participatie en gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerresultaten.


"Als er al een pad ligt, betekent dat niet meteen dat het ook jouw weg is."

 
E-mailen
Bellen